LINH KIỆN LAPTOP 

Ram laptop 1GB

Giá: đ 80,000 (Ram cũ)

Ram mới: giá liên hệ

Ram laptop 2GB

Giá: đ 180,000( Ram cũ)

Ram mới: giá liên hệ

Ram laptop 4GB

( Ram cũ, ram mới)

Giá: liên hệ

Ram laptop 8GB

( Ram mới)

Giá : liên hệ

Ổ cứng laptop 120GB

( ổ cũ)

Giá : liên hệ

Ổ cứng laptop 250GB

( ổ cũ, ổ mới)

Giá : liên hệ

Ổ cứng laptop 320GB

( ổ cũ, ổ mới)

Giá : liên hệ

Ổ cứng laptop 500GB

( ổ cũ, ổ mới)

Giá : liên hệ

Ổ cứng laptop 1T

( ổ mới)

Giá : liên hệ